top of page

Knotolia Hakkında

Knotolia, knot (ilmek) ve Anatolia (Anadolu) kelimelerinin bir araya gelişi ile oluşmuş simgesel bir
isimdir. Özünde, Anadolu Kadını’nın, geleceğini ilmek, ilmek örmesini barındırır. İlmek, mert,
çalışkan ve güçlü kadınların emeğini tasvir eder. Knotolia, kadının ve emeğin hikayesidir.
Hikaye, sabırla tek tek atılan bu ilmeklerde başlar, emek olup yayılır. Bu ilmekler, logoya da
uzanır, ona doku olur, desen olur.

 

Ve işte, hikaye böyle başlar…

iStock-468450560.jpg
Deri Atölyesi

Knotolia’nın arkasındaki güç, 20 Aralık 2022 tarihinde, 7 girişimci kadın üye tarafından, İstanbul’da kurulan, bir Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bridge Koop’tur.

 

Kadınların, kendileri, aileleri, çocukları ve içinde yaşadıkları toplum için güçlü bir gelecek inşa edebilmeleri, sosyo-ekonomik gelişme ve büyüme sağlamaları için üretime dahil olmaları şarttır. Bridge Koop, bu doğrultuda, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlayacak programları hazırlamayı ve yürütmeyi hedeflemektedir. İşgücündeki kadının değer ve itibarını vurgulamak için çalışan Bridge Koop, kadınlara üretim yapabilecekleri imkanlar sunarak ve bu yolda onları cesaretlendirerek, ekonomiye ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamanın yanı sıra, dayanışma, sosyalleşme, öğrenme ve işbirliği olanakları da sunmaktadır.


Gücünü Bridge Koop’tan, özünü Anadolu’dan alan Knotolia, kadınların, geleneksel yöntemlere
yenilik katarak, özenle hazırlıyor oldukları koleksiyonlar ile ortaya çıkarttıkları modern
tasarımların markasıdır.

Misyon

Misyonumuz, kadınların, yaşamlarını, toplumlarını ve dünyayı dönüştürmeleri için üretim
döngüsünde hak ettikleri yere ulaşmalarını sağlamaktır. Kadınların dayanışma içinde, kapsayıcı ve güçlü bir toplum oluşturma çalışmalarını, ailelerinin ve içinde yaşadıkları toplumların sosyal ve ekonomik imkânlarını geliştiren ve dönüştüren yerel inisiyatiflere katılımlarını desteklemekteyiz. Modern bir toplumda üretken kadınların yanında yer almak, kendimiz ve çocuklarımız için bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak, birlikte çalışmak, büyümek ve çocuklarımıza örnek kadınlar olmak hedefiyle çıktığımız bu yolculukta, kadınların hak ettiği yere ulaşmaları adına ufak da olsa bir pay sahibi olmak için çalışıyoruz.

Tekstil endüstrisi

Vizyon

Vizyonumuz, kadınların kendi öz potansiyelleri doğrultusunda ekonomiye katkıda bulunmalarını teşfik etmek, insan onuruna yakışır iş fırsatlarını takip edebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amacıyla olanaklar oluşturmaktır.


Eşitsizliklerin ve yoksulluğun var olmadığı bir toplumda yaşamak istiyoruz. Bunun başarılmasının temelinde, kadınların eşsiz yeteneklerini yerel ve bölgesel düzeylerde uygulama ve içinde yaşadıkları topluluklar ile toplumları dönüştürme becerilerinin güçlendirilmesi yer almaktadır.

Orta Doğu Lambaları
bottom of page