top of page

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1)TARAFLAR


İşbu Üyelik Sözleşmesi, SINIRLI SORUMLU BRIDGE KOOP KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM
VE İŞLETME KOOPERATİFİ ile knotolia.com’a üye olan kişi (“Üye) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Sözleşme’de SINIRLI SORUMLU BRIDGE KOOP KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM
VE İŞLETME KOOPERATİFİ ve Üye tek tek “Taraf, birlikte “Taraflar olarak anılacaklardır.
Üye Site’ye üye olarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.
SINIRLI SORUMLU BRIDGE KOOP KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İletişim Bilgileri:
Ticaret Unvanı: SINIRLI SORUMLU BRIDGE KOOP KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM
VE İŞLETME KOOPERATİFİ
Adres: YAYLA MAH. HATBOYU CAD. TUZLA KONAKLARI D BLOK NO:
88 D İÇ KAPI NO: 4 TUZLA/ İSTANBUL
MERSİS No: 0187158692500001
E-Posta Adresi: info@knotolia.com


2)TANIMLAR
Alıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi, üye.
Satıcı/Site Sahibi: Hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa arz eden site sahibi.
Kullanıcı/Üye: www.knotolia.com websitesine üye olan ve "Websitesi" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
Websitesi/Site: www.knotolia.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.


3)SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
Üyelik Sözleşmesinin konusu,www.knotolia.com hizmetlerinin, bu hizmetlerden faydalanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Üyelik Sözleşmesinin kapsamı, işbu sözleşme ile websitesi içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " www.knotolia.com " tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, websitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " www.knotolia.com " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4)ÜYELİK ve HİZMET KULLANIM ŞARTLARI
4.1.Üyelik, sitenin ilgili bölümünden, üye olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve site tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2.Siteye üye olabilmek için, reşit olmak ve www.knotolia.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve site tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


Kullanım Şartları:
Siteye girdiğinizde veya www.knotolia.com hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere aykırı mesajlar siteye gönderilmesi

  2. Nefret söylemi içeren, topluluklar hakkında tahrik edici ve küçük düşürücü yazılar yazılması

  3. Tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere karşı, nefret dolu ya da çok miktarlarda istenmeyen mesajlar göndermek; din, dil, irk ayrımına yönelik iletiler göndermek ve materyaller kullanmak; forum yöneticilerini ve kullanıcılarını küçümser davranışlar sergilenmesi

  4. Salt propaganda içerikli parti ve siyaset yazıları yazılması.

  5. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması

  6. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

  7. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi

  8. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması

Bu maddelerin ihlal edilmesi durumunda www.knotolia.com, ihlal eden kişi/kişiler hakkında kanuni hakları saklı olmak şartıyla, bu kişi/kişilere ait üyeliklerin durdurulmasına karar verebilir.


5)HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. ÜYENİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Üyeler, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Üyeler, www.knotolia.com’un, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamların üyelerin bilgilerini talep etmesi durumunda, üyelerin gizli/özel/ticari bilgilerini açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple hiçbir tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Üyelerin sitede kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı www.knotolia.com’un doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
d) Üyeler websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin websitesi üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.
www.knotolia.com, üyeler tarafından iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Üyeler, www.knotolia.com’un yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) www.knotolia.com'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye, www.knotolia.com'un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla websitesi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.knotolia.com, üyelerinin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) Üyeler da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sitede sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.knotolia.com’un, www.knotolia.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. www.knotolia.com, üyeler da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
h) Sitenin veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen site sahibinin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5.2 www.knotolia.com’un Hak ve Yükümlülükleri
Sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, üyeler da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır ve bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, sitenin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Site tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.
www.knotolia.com, site üzerinden gerçekleşen ve sitenin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı mesajları veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan üyeyi yazılı uyarabilir ve/veya kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
www.knotolia.com her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Bu üyeliğe son verme, durdurma veya fesih kararları, üyelik sözleşmesine aykırılık, websitesi kurallarına aykırılık, üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun sitenin bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun www.knotolia.com tarafından tespit edilmesi durumunda, kendi değerlendirmesi ve iradesi ile verilecektir.


6)GİZLİLİK POLİTİKASI
6.1. www.knotolia.com, üyeler tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı “Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
6.2. www.knotolia.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. www.knotolia.com, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, websitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.knotolia.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


7)DİĞER HÜKÜMLER
Fikri Mülkiyet Hakları
Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (www.knotolia.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) www.knotolia.com’a ait olarak ve/veya www.knotolia.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, www.knotolia.com hizmetlerini, sitenin bilgilerini ve sitenin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının www.knotolia.com’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.knotolia.com'dan etalep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
Sözleşme Değişiklikleri
www.knotolia.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, www.knotolia.com, iş bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.knotolia.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.knotolia.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8)SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
www.knotolia.com, kullanıcıların işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, www.knotolia.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
9)YÜRÜRLÜK


İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

bottom of page